Konsultatsioonid

StellKonsultatsioonid

Stelli erinevate valdkondade spetsialistid on pikaajalise töökogemusega ja valmis andma konsultatsioone nii spetsiifilistes kinnisvarakeskkonna juhtimise valdkondades kui laiemalt ettevõtte tööohutuse alal või juhtimissüsteemide juurutamisel.

Tänu pikaajalisele kogemusele oskame hinnata teid huvitava valdkonna juhtimissüsteemi hetkeseisundit ning koostöös leppida kokku ning aidata ellu viia parendustegevusi.

Töötervishoiu- ja tööohutusealaseid riskianalüüsid

Eesmärk: Hinnata ettevõtte töötervishoiualast seisundit ja töökeskkonna riske, vastavuses seadusandluse nõuetele.

Kasu: Ettevõtte riskid on kirja pandud ja hinnatud. Riskide ärahoidmiseks või mõju minimeerimiseks on ette nähtud tegevused ja määratud vastutajad.

Väljund: Riskianalüüs, mis on üles laetud Tööinspektsiooni kodulehele

Juhtimissüsteemid

Eesmärk: Aidata ettevõttel juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi ja/või keskkonnajuhtimissüsteemi, anda juhised protseduuriliste dokumentide koostamiseks. Konsultatsiooni üheks osaks on asjassepuutuvate töötajate koolitamine.

Eeldus: ettevõtte valmisolek ja ressurss süsteemi juurutamiseks. Ettevõttepoolse projektijuhi olemasolu.
Kasu: Tõuseb töötajate teadlikkus juhtimissüsteemi kirjeldamisest, juurutamisest ja kasulikkusest ettevõtte arengule. Koostöös ettevõtte spetsialistidega koostatakse vajaminevad protseduurilised dokumendid ja vormid.

Väljund: Juhtimissüsteemi dokumentatsioon on koostatud ja töötajad koolitatud. Ettevõte on valmis auditeerimiseks.

Puhastuskontseptsioonide väljatöötamine

Eesmärk: Aidata ettevõttel määratleda  koristussagedus, vajaminevad koristustarvikud ja nende kasutuskohad. 

Kasu: Ettevõte teab, millist koristusmeetodit kasutada lähtuvalt mustusest ja pinnakattest. Soovi korral pakume ka ruumipõhist lähenemist.

Väljund: Ettevõttel on terviklik ja toimiv puhastuskontseptsioon, mis tagab puhtama töökeskkonna ning kuluefektiivsema koristamise.

Kodukoristuse konsultatsioon

Eesmärk: Selgitada eesmärgistatud koristamise põhimõtteid ja millele kodu koristades peaks tähelepanu pöörama, milliseid koristustarvikud ja puhastusained kasutada.

Kasu: Selguvad probleemsed kohad kodukoristuses ja õiged töövõtted erinevate pindade puhastamiseks. Loomulikult leiame vastused kliendi küsimustele.

Väljund: Kodukoristus on terviklik ja süsteemne, mis tagab puhtama keskkonna kodus ning koristamisele kulub kordades vähem aega.