Konsultatsioonid

StellKonsultatsioonid

Stelli erinevate valdkondade spetsialistid on pikaajalise töökogemusega ja valmis oma valdkondades andma konsultatsioone nii spetsiifilistes kinnisvarakeskkonna juhtimise valdkondades kui laiemalt ettevõtte tööohutuse alal või juhtimissüsteemide juurutamise alal.
Tänu pikaajalisele kogemusele oskame hinnata teid huvitava valdkonna hetkeseisundit ning koostöös leppida kokku ning aidata ellu viia parendustegevusi.

Töötervishoiu- ja tööohutusealaseid riskianalüüsid

Eesmärk: hinnata ettevõtte töötervishoiualast seisundit ja töökeskkonna riske, vastavuses seadusandluse nõuetele.

Kasu: Ettevõtte riskid on kirja pandud ja hinnatud. Riskide ärahoidmiseks või mõju minimeerimiseks on ette nähtud tegevused ja määratud vastutajad.

Väljund: Riskianalüüs, mis on üles laetud Tööinspektsiooni kodulehele

Juhtimissüsteemid

Eesmärk: aidata ettevõttel juurutada kvaliteedijuhtimissüsteemi ja/või keskkonnajuhtimissüsteemi anda juhised protseduuriliste dokumentide koostamiseks. Konsultatsiooni üheks osaks on asjassepuutuvate töötajate koolitamine.

NB! Eeldus: ettevõtte valmisolek ja ressurss süsteemi juurutamiseks. Ettevõttepoolse projektijuhi olemasolu
Kasu: Tõuseb töötajate teadlikkus juhtimissüsteemide kasulikkusest ja selle juurutamisest. Koostöös ettevõtte spetsialistidega koostatakse vajaminevad protseduurilised dokumendid ja vormid.

Väljund: Juhtimissüsteemi dokumentatsioon on koostatud ja töötajad koolitatud. Ettevõte on valmis auditeerimiseks.

Puhastuskontseptsioonide väljatöötamine

Eesmärk: aitame määratleda  koristussageduse, vajatavad koristustarvikud ja nende kasutuskohad.  Anname soovitused millist koristusmeetodit kasutada lähtuvalt mustusest ja pinnakattest. Soovi korral saame pakkuda ka ruumipõhist lähenemist.

Väljund: Ettevõttel on terviklik ja toimiv puhastuskontseptsioon, mis tagab puhtama töökeskkonna ning kuluefektiivsema koristamise.