EKKL poolt tunnustatud koolitused

StellKoolitusedEKKL poolt tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit on kinnisvara korrashoiu kutseala kutse andmise mõistes tunnustanud erialase täienduskoolituse õppekavasid ja koolituse korraldajana Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskust.

Meie õppekavast leiate koolitused oma erialase kutse kvalifikatsiooni kohustuslikuks täiendamiseks, mis vastavad nii sisule kui ka mahule kutse taastõendamiseks ning koolitustundide kajastamiseks koondarvutuse tabeli.