Privaatsuspoliitika

StellKoolitusedPrivaatsuspoliitika

Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskus on isikuandmete vastutav töötleja ning lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

1. Andmete kogumine

1.1 Koolitusele registreerimisel küsitakse osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi.

1.2 Tasuliste koolituste puhul küsitakse arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

1.3 Muu informatsioon, mida meiega jagate (näiteks koolituse päringu sisu).

2. Andmete töötlemine

2.1 Isikuandmeid töötleme usaldusväärselt ja turvaliselt.

2.2 Kogutud informatsiooni kasutame selleks, et hallata ja hooldada meie veebilehte. Mõista ja analüüsida seda, kuidas meie veebilehte kasutatakse. Samuti pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks.

2.2 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral või meie äritegevust toetavate teenuste kasutamisel (näiteks andmete jagamine koolitajatega või veebilehe analüütikutega).

2.3 Kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral, vastutame andmete eesmärgipärase kasutamise eest.

3. Küpsiste kasutamine

3.1 Kasutame küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kogudes usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

3.2 Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata isiku tuvastamiseks. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

3.3 Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebisaidi põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

4. Andmete säilitamine

4.1 Isikuandmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.

4.2 Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni.

5. Osapoolte õigused ja vastutus

5.1 Stell Koolitus- ja kompetentsikeskus võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi oma kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustustes meedias.

5.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse kontaktisikut kirjalikult.

5.3 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus pöörduda Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse poole ja küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta:   

• õigus isikuandmetega tutvuda;
• õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist;
• õigusaktides sätestatud aluste esinemisel, õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele.

5.4 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.

5.5 Stell koolitus- ja kompetentsikeskusel on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta.