töötervishoid

Tööohutus

StellKoolitusedTööohutus

Stell omab alates 2015. aastast rahvusvahelist töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise sertifikaati ISO 45001 (kuni 2020.aastani OHSAS 18001), millega tööohutusalane tegevus on tunnistatud vastavaks lisaks Eestis kehtivale seadusandlusele ka rahvusvahelise ohutusalase standardi nõuetele.

1500 Stelli töötaja töötervishoiu tagamisele oleme pidanud hea seisma ka klientide töökeskkonna ohutuse eest, kuna 90% Stelli töötajatest töötab klientide objektidel.

Oleme välja töötanud kompaktse tööohutusalase koolituskava. Pakume tööohtutusalast koolitust ettevõtetele sisekoolitusena.

Pöördu julgesti meie konsultantide poole ka töötervishoiu ja tööohutuse auditiks.