Heli Ann Jõesoo

StellKoolitajadHeli Ann Jõesoo

Töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse eestvedaja ja koolituste läbiviija alates 2017. aastast.

Haridus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse eriala

Pädevused

Kogemus

2017 – …        Stell Eesti AS, töökeskkonnaspetsialist, ettevõtte töötajate ja klientide koolitamine, töökeskkonna ohutegurite hindamine Stelli klientide objektidel, objektipõhiste ohutegurite kaartide koostamine
2016 – 2017    Tallinna Heleni Kooli tervisenõukogu esinaine
2003 – 2016    erinevate ettevõtete töökeskkonnaspetsialist

Koolituskeeled: eesti