Untitled design (29)

Ärikinnisvara haldamine juhtidele

StellKoolitusedKinnisvarahaldusÄrikinnisvara haldamine juhtidele

Ärikinnisvara haldamine juhtidele

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus

Kinnisvara on ettevõtluses oluline ressurss! Koolituse eesmärk on anda ettevõtte juhile edasi teadmine sellest, mida tuleb teha, et kinnisvara kui ettevõtte oluline ressurss oleks hoitud, hooldatud ning teeniks ettevõtte eesmärke võimalikult hästi ja pikka aega.

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu ülevaadet tegevustest, mis on vajalikud  kinnisvara pikaealisuse säilitamise seisukohalt.

Sihtrühm

 • ettevõtete juhid ja omanikud – otsustajad, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ning juhivad organisatsioonisiseseid protsesse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste  juhid ja haldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpe. Õppe käigus toimub rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist

Koolituse sisu:

 • Tänapäevane ärikinnisvara
 • Kinnisvarakeskkonna koosseis
 • Kinnisvaraobjektide elukaar
 • EVS 807:2016
 • EVS 910:2017
 • Erinevad kinnisvara haldamise mudelid
 • Haldusprotsess ja selle väljatöötamine ettevõttes
 • Valikud haldusprotsessi kujundamisel
 • Kinnisvaraobjekti hoolduseks vajalik informatsioon ja selle kaardistus
 • Korrashoiutegevuste ABC ja lisategevused
 • Kinnisvara halduse hanked
 • Järelevalve korrashoiutegevuste üle

Õpiväljundid -koolituse läbinu

 • mõistab kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest ja oskab valida endale sobiva;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 tundi: kuulamine, suuline vestlus praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamismeetodid­: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõendkui koolitusel osaleti