Untitled design (29)

Ärikinnisvara optimaalse energiakulu saavutamine ja hoonete sertifitseerimine

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedÄrikinnisvara optimaalse energiakulu saavutamine ja hoonete sertifitseerimine

Ärikinnisvara optimaalse energiakulu saavutamine ja hoonete sertifitseerimine

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit poolt tunnustatud kinnisvara korrashoiu erialane täiendkoolitus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldaja, tase 4 kompetentsid, Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5 kompetentsid B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.6, B.2.7, Kinnisvarahooldaja, tase 4 kompetentsid B.2.2, B.2.6, B.2.7,  Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B.3.1- B.3.3, Korteriühistu juht tase 4 kompetentsid B.3.1- B.3.3, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- B.3.3.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu vajalikke teadmisi ja oskusi ärikinnisvara energiatõhusese parandamiseks ning ülevaadet hoonete erinevatest sertifitseerimise võimalustest.

Sihtrühm:

 • kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad töötajad, haldus- ja hooldusjuhid, spetsialistid, tehnikajuhid, varadega (seadmed, masinad, inventar) tegelevad spetsialistid, korteriühistute halduse ja hooldusega tegelevad juhatuse liikmed
 • ettevõtted, kelle põhitegevuseks on kinnisvaraarendus ja/või kinnisvara haldus;

Koolituse sisu:

 • hoonete energiatõhususe riiklikud nõuded
 • energiasäästuvõimalused eluhoonetes ja mitte-eluhoonetes
 • energiatõhusustööde kaardistamine ja juhtimine
 • energiasäästulahenduste eelarvestamine
 • tarkavarapõhise operaatorteenuse kasutamine hooneautomaatikas ja sellest saadav kasu energiasäästu saavutamiseks
 • erinevused tavapärase hooneautomaatika tarkvara (BMS) ning hooneautomaatika tarkvara (BMS) + digioperaatori kasutamise vahel
 • kuidas ja millisel määral aitab energiatõhusus kaasa ESG eesmärkide saavutamisel
 • ülevaade hoonete sertifitseerimise võimalusest (BREEAM ja LEED)
 • ülevaade olemasoleva hoone sertifitseerimise võimalustest
 • BREEAM In-Use International hindamisstandard
 • LEED Building Operations and Maintenance hindamisstandard

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • Omab ülevaadet hoonete energiatõhususe riiklikest nõuetest
 • Omab teadmisi energiasäästuvõimalustest eluhoonetes ja mitte-eluhoonetes
 • Mõistab kuidas energiatõhustöid hoones kaardistada ja juhtida
 • Omab ülevaadet kuidas energiasäästulahendusi eelarvestada
 • Mõistab milline on tarkvarapõhise operaatorteenust kasutamise kasu energiasäästu saavutamiseks
 • Teab millisel määral aitab energia tõhusus saavutada ESG eesmärke
 • Omab ülevaadet hoonete sertifitseerimise võimalustest

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika ( televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas.. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist

Õppemeetodid: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas.: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid­: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.

Koolitajad:

Siim Meeliste

Energiatõhususe ja taastuvenergia ekspert, omades antud valdkonnas 10 aastat kogemust. Edendab parimate tehnoloogiate rakendamist riistvarast kuni tehisintellektini. Ta on 2050. aasta kliimaneutraalse Eesti uuringu projektijuht. Omab kogemust koolitajana.

PhD Erkki Seinre

Kaitses doktoritöö 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) teemal hoonete rohemärgiste ja nende rakendamise potentsiaal Eestis. Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 7. Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7. Ülikooli aastate jooksul õppis ja täiendas end Taanis (Aalborg University), Hollandis (TU Delft & Eindhoven University of Technology). Erkki omab ligi 15 aastase töökarjääri jooksul töökogemust tehniku, projekteerija, ventilatsiooni lukksepa, õppejõu, konsultandi, projektijuhti, energiatõhususe spetsialisti ja hoonete rohemärgiste sertifitseerijana.

PhD Mikk Maivel

Kaitses doktoritöö 2015. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) teemal Küttesüsteemi efektiivsuse aspektid madalenergia eluhoonetes. Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni ja jahutuseinsener, tase 7 ja volitatud energiatõhususe spetsialist, tase 8. Mikk omab üle 15 aastast töökogemust kinnisvara sektoris sh. hoone tehnosüsteemide ehitamise ja juhtimise valdkonnas ning pikaaegset kogemust erinevate konverentside/koolituste läbiviimisel.