Untitled design (29)

Ärikinnisvaraturg ja selle haldamine

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedÄrikinnisvaraturg ja selle haldamine

Ärikinnisvaraturg ja selle haldamine

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit poolt tunnustatud kinnisvara korrashoiu erialane täiendkoolitus

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B 3.1- B 3.3, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B. 3.1- 3.3, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- 3.3.

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab koolituse läbinu ülevaadet kinnisvara olemusest, kinnisvaralaenudest ja -investeeringutest, kinnisvara hindamisest ja tegevustest, mis on vajalikud  kinnisvara pikaealisuse säilitamise seisukohalt.

Sihtrühm:

 • ettevõtete juhid ja omanikud – otsustajad, kes suunavad ettevõtte finantse ja ressursse ning juhivad organisatsioonisiseseid protsesse;
 • ettevõtete ja omavalitsuste  juhid ja haldusjuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi kinnisvara korrashoiust

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, puutetundlik tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas.

Koolituse sisu:

 • Kinnisvara olemus
 • Kinnisvaraturg, nõudlus ja pakkumine
 • Kinnisvaralaenud
 • Kinnisvarainvesteeringud
 • Kinnisvara hind, maksumus ja väärtus ning kinnisvara hindamine
 • Kinnisvarakeskkonna koosseis ja kinnisvaraobjektide elukaar
 • EVS 807:2016 + A1, A2:2022
 • EVS 910:2017
 • Erinevad kinnisvara haldamise mudelid
 • Haldusprotsess ja selle väljatöötamine ettevõttes
 • Valikud haldusprotsessi kujundamisel
 • Kinnisvaraobjekti hoolduseks vajalik informatsioon ja selle kaardistus
 • Korrashoiutegevuste ABC ja lisategevused
 • Kinnisvara halduse hanked
 • Järelevalve korrashoiutegevuste üle

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab kinnisvara ja kinnisvarakeskkonna olemust;
 • omab ülevaadet kinnisvara turust, nõudlusest, pakkumisest
 • omab ülevaadet kinnisvara finantseerimisest ja investeeringute omadustest, riskidest
 • omab ülevaadet kinnisvara laenudest
 • omab ülevaadet kinnisvara hindamisest –kinnisvara hind, maksumus, väärtus ja hindamismeetodid;
 • omab ülevaadet kinnisvara korrashoiu valdkonda reguleerivatest standarditest;
 • omab ülevaadet kasutusel olevatest haldusmudelitest ja oskab valida endale sobiva haldusmudeli;
 • oskab planeerida enda vajadustest lähtuvaid korrashoiutegevusi;
 • mõistab kinnisvara korrashoiukulude eelarvestamise ülesehitust ja pikaajalise vaate olulisust;
 • omab ülevaadet kinnisvaraobjektide kaardistamisest ja selle vajalikkusest;
 • teab, kuidas korraldada talle vajalike korrashoiuteenuste hankimist.

Õppemeetodid: Hübriidõppe koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid­: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.

Koolitajad:

Tõnu Toompark

Olen kinnisvaraanalüütik, -konsultant ja koolitaja. Kogemustepagasi nende tegevuste jaoks olen kogunud töötades tunnustatud ettevõtetes, mis tegelevad kinnisvara arendamise ja vahendamisega.
Koolituste valdkonnaga olen seotud juba alates sajandi algusest. Olen läbi viinud koolitusi nii kesk-, kutse-, kõrg-, kui ülikoolides, lisaks mitmetes koolitusettevõtetes.
Olen Kinnisvarakooli kirjastatud käsiraamatu “Korter üürile – närvesööv hobi või rikkuse allikas?” kaasautor ja käsiraamatute “Kuidas müüa kinnisvara?” ning “Nõuanded koduostjale” autor. Haridustee olen läbinud Tallinna Tehnikaülikoolis, kust olen saanud teadusmagistri kraadi. 

Tanel Tiits

Olen Stell Eesti AS Lõuna-Eesti regioonijuht. Riiklikult tunnustatud kinnisvara halduse ekspert. Oman kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutsekvalifikatsiooni. Koolituskogemust oman alates aastast 2007. Lõpetanud Eesti Maaülikooli kinnisvara planeerimise ja hindamise eriala.