Untitled design (29)

Dünaamiline meeskonnatöö ja kliendisuhtlus: teejuht tõhusa koostöö, motiveerimise ja rahulolu suunas

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedDünaamiline meeskonnatöö ja kliendisuhtlus: teejuht tõhusa koostöö, motiveerimise ja rahulolu suunas

Dünaamiline meeskonnatöö ja kliendisuhtlus: teejuht tõhusa koostöö, motiveerimise ja rahulolu suunas

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B 3.1- B 3.2, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B. 3.1- 3.2, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- 3.2, Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara heakorrameister, tase 5 kompetentsid B.2.1.

Eesmärk: Anda koolitusel osalejatele teadmised meeskonna toimimise põhimõtetest, seaduspärades, nende motiveerimisest. Õppida uusi ja korrata üle juba teada olevaid suhtlemisvõtteid klientidega. Omandada suhtlemiskompetentse keeruliste klientidega toimetulekuks. Õppida ja harjutada praktilisi juhtimis-ja suhtlemisoskusi.

Sihtrühm:

 • Müügijuhid, haldurid, haldusjuhid, hooldusjuhid, heakorrameistrid, tehnohoolduse meistrid, teenindusjuhid, ärisuunajuhid, keskastmejuhid.

Koolituse sisu:

 • meeskonnatöö põhiprintsiibid;
 • rollid meeskonnas;
 • juhi roll ja tegutsemine, juhtimismudel meeskonnas;
 • meeskonna motiveerimine läbi ühiste väärtuste ja eesmärkide täitmine;
 • kuidas hoida häid suhteid meeskonnas;
 • positiivne tagasiside ja kolleegide väärtustamine;
 • kliendisuhtlus ja selle kompetentsid;
 • kliendi ootused ja vajadused;
 • põhilised vead kliendisuhtluses;
 • kes on „raske klient“ ja kuidas temaga toime tulla;
 • mis määrab kliendi rahulolu – suhtlemise osatähtsus;
 • praktilised harjutused.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • suureneb osalejate teadlikkus paindlikust ja kompetentsest juhtimisest;
 • mõistab meeskonnatöö olulisust ja rollide meeskonnas;
 • omandab oskuse kasutada positiivseid suhtlemiskompetentse kolleegide ja klientidega suhtlemisel;
 • oskab senisest paremini meeskonda motiveerida ja meeskonna eesmärke täita;
 •  tunneb ära „raske kliendi“ ja oskab temaga toime tulla;
 • Omab ülevaadet, mis määrab kliendi rahulolu.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad.

Õppe kogumaht:  8 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja praktilised ülesanded.

Õppemeetodid: Hübriidõpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamismeetodid: Puuduvad.

Hindamiskriteeriumid: Puuduvad.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.

Koolitaja:

Anneli Salk põhilised tegevusalad on psühholoogiline nõustamine, koolitamine ja kirjutamine. Peamised koolituste teemad on praktiline müük ja müügitehnikad, klienditeenindus, läbirääkimiste juhtimine, tööstress, kriisi- ja enesejuhtimine. Koolitajana töötab alates 2001 aastast. Anneli on kirjutanud eneseabiraamatu „Mina oma elus“.