Untitled design (29)

Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine

StellKoolitusedHeakordEnamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine

Enamlevinumate pinnakattematerjalide hooldamine

9 akadeemilist tundi

Heakord

Alati ei piisa ainult heast ja ilusast põrandakattest. Et põranda ilu säilitada ja eluiga pikendada on koristamise seisukohast oluline teada pinnakatte eripära- vee, koristusainete, mehhaanika  taluvust ning  kas pinnakate eeldab kaitseainetega katmist või mitte.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2. spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija oskab eristada enamlevinud pinnakatteid ja teab kuidas neid puhastada igapäevase töö käigus.

Sihtrühm:  eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid, teenindusjuhid, kvaliteedijuhid, haldurid, puhastusvaldkonna töötajad

Õppe alustamise tingimused: Puhastusteenindaja algteadmiste läbimine või eelnev erialane kogemus

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: auditoorne õpet. Õppe käigus toimub rühmatööd, ja praktilisi katseid.

Koolituse sisu:

  • Enimkasutatavate pinnakatete omadused
  • Pinnakattematerjali eripärast lähtuvalt hoolduskoristus, suurpuhastus ja eripuhastustööd.
  • Enamlevinud koristuslikud vead eripuhastustöödel ja nende vältimine.

Õpiväljundid: koolituse läbinu…

  • Teab erinevaid pinnakatteid ja suudab neid eristada töökeskkonnas.
  • Teab enamlevinud pinnakatete koristamise eripära ja arvestab sellega hoolduskoristuses ning suurpuhastuses
  • Teab peamisi riske eripuhastustöödes ja oskab neid vältida

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 9 tundi: loeng, dialoogid, rühmatööd, katsed jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.