Untitled design (29)

Kaasaegne kodu koristamine

StellKoolitusedHeakordKaasaegne kodu koristamine

Kaasaegne kodu koristamine

9 akadeemilist tundi

Heakord

Kui sul on soov täiendada teadmisi või saada vastuseid kodukoristamist puudutavates küsimustes, siis tule ja avasta koristusmaailma kodude koristamise koolitusel.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk:  arendada kodukoristuse teenuse osutajate ja harrastajate erialaseid oskusi tööülesannetest tulenevate rollide edukaks täitmiseks.

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda, kodukoristusteenuse pakkujad, koduperenaised, koristuse harrastajad.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja  praktilised näitlikustamised

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • teab kodukoristusteenuse osutamise olulisemaid aspekte
  • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid
  • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid
  • teab erinevaid koristusmeetodeid ja -tarvikuid ning oskab neid kasutada
  • oskab valida vajatavaid puhastusaineid ja neid kasutada

Koolituse sisu:

  • Millised erisused on kodukoristusteenuse pakkumisel.
  • Miks me koristame?
  • Millised koristustarvikuid ja puhastusaineid vajatakse kodu koristades.
  • Probleemsed kohad kodukoristuses.
  • Praktilised nõuanded ja näitlikustamised erinevate pindade puhastamisel

Õppe kogumaht:  5 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 5 akadeemilist tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine, praktilised näited.

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.