Untitled design (29)

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedKinnisvara tehnohoolduse korraldamine

Kinnisvara tehnohoolduse korraldamine

8 akadeemilist tundi

Tehnohooldus, EKKL tunnustatud koolitused, EKKL tunnustatud koolitused

Eesti Kinnisvara Korrushoiu Liit poolt tunnustatud kinnisvara korrashoiu erialane täiendkoolitus.

Kaasaegne kinnisvara on tegu keeruka organismiga, mis vajab pidevat eriala spetsialistide hoolt. Kinnisvara säilimise seisukohalt on oluline teada mida me vajame, et saaks läbi viidud vajalikud õigeaegsed  hooldustegevused.  

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara tehnohoolduse meister, tase 5  kompetentsid B.2.1 – B.2.8. ja Kinnisvarahooldaja, tase 4  kompetentsid B.2.2 – B.2.4. Kinnisvarahooldaja, tase 3  kompetentsid B 2.1-2.4

Eesmärk: Koolituse tulemusena omab koolitatav ülevaadet  kinnisvara olemusest ja selle tehnohooldusest,  vajalikest andmekoosseisudest, et tagada ühe kinnisvaraobjekti tehniline hooldamine kooskõlas erinevate õigusaktidega.

Sihtrühm: 

 • Kohalikes omavalitsustes ja riigiasutustes kinnisvara haldamise ja hooldamisega tegelevad töötajad, haldus- ja hooldusjuhid, spetsialistid, tehnikajuhid, varadega (seadmed, masinad, inventar) tegelevad spetsialistid, korteriühistute halduse ja hooldusega tegelevad juhatuse liikmed.
 • Ettevõtted, kelle põhitegevuseks on kinnisvaraarendus või kinnisvara haldus.

Õppe alustamise tingimused: puuduvad

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas.

Koolituse sisu:

 • Mis asi on kaasaegne kinnisvara?
 • Mis on tehnohooldus? Miks see on oluline?
 • Ennetav- ja avariiline tehnohooldus. Kumba teed valida, kas lahendada juba juhtunut või ennetada neid juhtumisi ja viia juhtumiste arv miinimumi.
 • Kas hooldada või mitte? Mida peaksime hooldama ja mida mitte, mis on need vajalikud kohad, mis vajavad meie erilist tähelepanu.
 • Objekti tehniline kaardistamine ja vajalike andmekoosseisude kogumine.
 • Hooldusplaani koostamine. Kuidas tekitada hooldustegevuste süsteem, et olla ise rahul.
 • Vajalikud hooldustegevused ja sagedused EVS 807:(kehtiv) koodide mahus.

Õpiväljundid – koolituse läbinu

 • omab ülevaadet kaasaegsest  kinnisvara käsitlusest kinnisvarakeskkonnast laiemalt;
 • mõistab  tehnohoolduse vajalikkust ja haldajate ning hooldajate ootusi.
 • oskab kinnisvaraobjekti tehniliselt kaardistada (EVS 807:(kehtiv) põhine objekti ülevaatus) ja kinnisvara andmekoosseise koondada;
 • teab vajalikke tehnohooldustegevusi kinnisvaraobjektil ja oskab neid rakendada praktikas lähtudes õigusaktidest tulenevatest nõuetest.

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: Hübriidõppe koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetodid­: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.