Untitled design (29)

Kodu teadlikult puhtaks

StellKoolitusedHeakordKodu teadlikult puhtaks

Kodu teadlikult puhtaks

2 akadeemilist tundi

Heakord

Kui sul on soov saada täiendavaid teadmisi ja nippe, et oskuslikult kodu puhtaks saada või vastuseid kodukoristamist puudutavates küsimustes, siis „Kodu teadlikult puhtaks“ on just õige koolitus.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk:  arendada kodukoristuse teenuse osutajate ja harrastajate erialaseid oskusi tööülesannetest tulenevate rollide edukaks täitmiseks.

Sihtrühm: Inimesed, kes soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda, kodukoristusteenuse pakkujad, koduperenaised, koristuse harrastajad.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppekeskkond: Veebikeskkond Teams

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Veebiloeng reaalajas. Loengu käigus toimuvad diskussioonid ja praktilised näitlikustamised

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid
  • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid pindade puhastamisel
  • teab erinevaid koristusmeetodeid ja -tarvikuid ning oskab kasutada
  • oskab valida vajatavaid puhastusaineid ja neid kasutada

Koolituse sisu:

  • Mis on oluline kodu koristades.
  • Millised koristustarvikuid ja puhastusaineid vajatakse kodu koristades.
  • Probleemsed kohad kodukoristuses.
  • Praktilised nõuanded ja näitlikustamised erinevate pindade puhastamisel

Õppemeetodid: Veebiloeng reaalajas, mille käigus toimuvad diskussioonid ja praktilised näitlikustamised

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst.