Untitled design (29)

Korterelamute majandamisest peale ehitamist või rekonstrueerimist

StellKoolitusedKinnisvarahaldusKorterelamute majandamisest peale ehitamist või rekonstrueerimist

Korterelamute majandamisest peale ehitamist või rekonstrueerimist

2 tundi

Kinnisvarahaldus

Sihtrühm: kinnisvaraomanikud, ühistute juhatuse liikmed ja kõik, kes on seotud korterelamute majandamise ja hooldusega.

Eesmärk: Osalejad saavad paaritunnisel kokkusaamisel ülevaate korteriühistute päevaprobleemidest, halduspraktikast ja vastused küsimustele:

Millised vastutuse piirid on korteriühistus?

  • Korteriühistus on oluline selgelt määratleda, kes mille eest vastutab. See hõlmab nii ühistu juhatuse liikmeid kui ka korteriomanikke.
  • Määratleme korteriomanike kaasomandi ja eriomandi piiri ühistu majandatavas kortermajas.

Kuidas tagada korteriühistu majandatava elamu sotsiaalne säilitamine?

  • Eesti Standard EVS 807:2016 rõhutab, et kinnisvaraobjekti sotsiaalne säilitamine hõlmab eelkõige pooltevaheliste suhete korraldamist.
  • Määratud vastutaja peab perioodiliselt aru andma korteriomanikele kaasomandi eseme seisukorrast ja selle korrashoiuks vajaminevatest vahenditest.

Miks on vajalik korterelamule pikaajalise majanduskava koostamine 5-10 aastale?

  • Pikaajaline majanduskava aitab tagada korterelamu tervise ja väärtuse säilimise ning hoiab ära ootamatud kulutused. Millega tuleks majanduskava koostamisel arvestada?
  • Pikaajalise majanduskava koostamise teema raames käsitleme muuhulgas seda, kuidas ja mille alusel koostada kortermaja tehnilise seisukorra hindamise raport. Dokument, mis aitab üldkoosolekul teha teadlikke otsuseid elamu tulevikukulude planeerimiseks.

Esitlusele järgneb mõttevahetus ning kõigil kohalolijatel on võimalus esitada enda poolseid olulisi ja põletavaid küsimusi. Kokkusaamist modereerib Stelli elamuhalduse projektijuht Veiko Välja.

NB! Üritus on tasuta ning kohtade arv on piiratud. Pane ennast kirja ning kohtume 24. septembril 2024!