Untitled design (29)

Levinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

StellKoolitusedHeakordLevinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

Levinumate eripuhastustööde praktiline koolitus

16 akadeemilist tundi

Heakord

Oskuslikult teostatud eripuhastustööd aitavad pikendada pinnakattematerjalide eluiga, parandada siseruumide õhu kvaliteeti ja üldist ilmet. Koolitus annab esmased teadmised ja praktilised oskused pinnakattematerjalide hooldamise ja kaitsmise võimalustest.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.3. ja Puhastusteenindaja-juhendada tase 4  spetsialiseerumisega seotud kompetents B.3.4.

Eesmärk: Koolituse tulemusena õppija omab teadmisi eripuhastustööde teostamise erinevatest võimalustest ja oskab neid praktiliselt teostada

Sihtrühm: Alustavate eripuhastustööde ja suurpuhastuse teostajad, töödejuhatajad, puhastustööde juhid, objektijuhid, haldusjuhid

Õppe alustamise tingimused: Eelduskoolitused on “Levinumad pinnakattematerjalid ja nende hooldus” või  „Puhastusteenindaja-juhendaja tase 4 kutseeksamiks ettevalmistus“ või valdkonna-põhine kogemus

Õppe kogumaht: 16 tundi, millest 3 tundi on auditoorne õpe ja 13 tundi praktikat

Õppekeskkond: Praktiliste tööde soorituseks sobilik õppeklass

Õppevahendid: Kaasaegsed koristustarvikud, -masinad ja -ained. Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Auditoorne õpe. Praktiline õpe toimub töökeskkonnas objektil koolitaja juhendamisel. Koolitus eeldab sobiliku riietust ja jalanõusid praktiliste tegevuste soorituseks.

Koolituse sisu:

  • Eripuhastustööde planeerimine ja riskide vältimine
  • Erinevad kaitsemeetodid – vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine
  • Erinevate koristusmasinate kasutamise võimalused- põrandahooldusmasin, HS-põrandahooldusmasin, surveloputusmasin, veeimur

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • Mõistab eripuhastustööde teostamise eripärasid ja oskab nendega arvestada
  • Teab erinevaid võimalusi pinnakattematerjali kaitsmiseks (vahatamine, õlitamine, küllastamine, impregneerimine ) ja oskab neid praktiliselt teostada
  • Tunneb eripuhastustööde teostamiseks vajalikke puhastusaineid ja koristusmasinaid ja oskab neid tööprotsessis kasutada
  • Teab puhastusainete liigitusi, sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada

juhendamisel

Õppemeetodid: Loeg 3 tundi, 13 tundi praktilised tegevused pinnkattematerjalide kaitsmiseks

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: tõend, kui õppija võttis osa õppetööst