Untitled design (29)

Puhastusteenindaja algteadmised

StellKoolitusedHeakordPuhastusteenindaja algteadmised

Puhastusteenindaja algteadmised

9 akadeemilist tundi

Heakord

Elu seisneb pidevas õppimises, millegi uue omandamises, et paremini tulla toime tänapäevases ühiskonnas. Kui sul on soov omandada uus eriala, täiendada erialaseid teadmisi või tõsta kvalifikatsiooni, siis tule ja avasta koristusmaailma puhastusteenindaja algteadmiste koolitusel.

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppekava koostamise alused: Puhastusteenindaja tase 3 kohustuslikud kompetentsid B.3.1-B.3.2 ja üldoskused B.2

Eesmärk: Koolituse tulemusena teab õppija koristamise algteadmisi ja oskab neid kasutada igapäevases töös

Sihtrühm: Inimesed, kes on huvitatud ümberõppest ning soovivad asuda tööle puhastusteeninduse valdkonda; toateenijad, koristusainete- ja tarvikute müüjad, haldurid

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus või ettevõtte e-õppe keskkond.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust

Õppeprotsess: Õpe toimub vastavalt tunniplaanile. Auditoorne õpe: õppe käigus toimuvad rühmatööd, diskussioone ja ka praktilist näitlikustamist.

Või e-õpe: veebiloeng reaalajas ja iseseisev töö, mis õppijal tuleb sooritada peale veebiloengut iseseisvalt veebikeskkonnas 6 tunni jooksul. E-õppes osalemiseks peab õppijal olema võimalus kasutada internetiühendusega lauaarvutit.

Koolituse sisu:

  • Koristamise eesmärk
  • Puhastusainete liigitamine ja kasutamine
  • Koristusmeetodid ja nende kasutamine koristamisel
  • Koristustekstiilid ja nende hooldus
  • Koristustarvikud ja nende kasutamine tööprotsessis

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab eesmärgistatud koristamise põhimõtteid;
  • kasutab ruume koristades õigeid töövõtteid;
  • teab erinevaid koristusmeetodeid ja- tarvikuid ning oskab neid kasutada;
  • oskab kasutada ja hooldada mikrokiud koristustekstiile;
  • teab puhastusainete liigitusi sh desinfitseerivaid aineid ja oskab neid kasutada.

Õppe kogumaht:  9 akadeemilist tundi

Õppemeetodid: 9 akadeemilist tundi: kuulamisülesanded, dialoogid, rühmatööd, video vaatamine ja analüüsimine jm.

E-õpe: veebiloeng reaalajas 6 akadeemilist tundi ja iseseisev töö videotega 3 akadeemilist tundi.

Hindamismeetodid: puuduvad

Hindamiskriteeriumid: puuduvad

Väljastatavad dokumendid: Tõend, kui õppija võttis osa õppetööst. E-õppe korral tõend, kui õppija täitis iseseisvad tööd.