Untitled design (29)

Strateegiate meisterlikkuse koolitus: Tarnijate valikust kuni teenuslepingute juhtimiseni

StellKoolitusedEKKL tunnustatud koolitusedStrateegiate meisterlikkuse koolitus: Tarnijate valikust kuni teenuslepingute juhtimiseni

Strateegiate meisterlikkuse koolitus: Tarnijate valikust kuni teenuslepingute juhtimiseni

8 akadeemilist tundi

Kinnisvarahaldus, EKKL tunnustatud koolitused

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B 3.1- B 3.2, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B. 3.1- 3.2, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- 3.2.

Eesmärk: Anda osalejatele põhjalik arusaam miks on teenuste/toodete sisse ostmisel oluline viia läbi hankeid/ostumenetlusi ja kuidas edukalt juhtida suurkliendi lepingut. Koolituse tulemusena mõistab koolituse läbinu lepingute jätkusuutlikkust ning oskab analüüsida nii ettevõtte kui ka suurkliendi vajadusi ning ootusi lepingu sõlmimisel ja lepinguperioodi jooksul.

Sihtrühm:

 • Müügijuhid, haldurid, haldusjuhid, hooldusjuhid, teenindusjuhid, ärisuunajuhid

Koolituse sisu:

 • ostmine ja hankimine mõisted;
 • hanke-ja ostu kaasamise olulisus, seotud kulud ja mahud;
 • hanke- ja ostuprotsess, selle strateegia (taktikaline või operatiivne);
 • tarnijate valik ja sellega kaasnevad riskid;
 • kogukulu mõiste, selle komponendid ja olulisus;
 • mida hangete korraldamisel silmas pidada;
 • ülevaade erinevatest teenuslepingu mudelitest;
 • kliendi teenuslepingu platvormi ülesse ehitamine;
 • meeskond: komplekteerimine, motiveerimine ja ühiste eesmärkide püstitamine;
 • kliendi portfelli kasvatamine.

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

 • mõistab, mis on ostmine ja hankimine;
 • mõistab miks on hangete läbi viimine oluline ning mis on sellega seotud kulud ja mahud;
 • omab ülevaadet hanke-ja ostuprotsessist ning selle strateegiatest;
 • teab, mida arvesse võtta tarnijaid valides ning sellega kaasnevaid riske;
 • mõistab, mis on kogukulu ja millest koosneb;
 • omab teadmisi, mida hangete korraldamisel silmas pidada;
 • mõistab erinevaid teenuslepingumudeleid (cost plus mudel, cross maximum price, fixed price, dynamic fixed price, below baseline);
 • analüüsib suurkliendi vajadusi ning strateegilisi suundi ning ehitab seeläbi üles teenuslepingu strateegia;
 • oskab valida, juhtida ning motiveerida meeskonnaliikmeid;
 • hindab teenuste kvaliteeti vastavalt lepingutes kokkulepitud tasemetele.

Õppe alustamise tingimused: Puuduvad.

Õppe kogumaht:  8 akadeemilist tundi.

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Õppemeetodid: Hübriidõpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Hindamismeetodid: Puuduvad.

Hindamiskriteeriumid: Puuduvad.

Väljastatavad dokumendid: Tõend kui on läbitud 80 % koolituse ajalisest mahust.

Koolitajad:

Hannes Laaser on hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert, entusiast ja koolitaja. Oma hariduse on saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lisaks täiendanud ennast tarneahela juhtimise vallas Põhjamaades ja Lääne-Euroopas. Töötanud rahvusvahelistes ettevõtetes ostu-, hanke- ja tarneahela juhtimise valdkonnas üle 20 aasta. ABB kontsernis nii Eestis kui ka USA`s valdkonna erinevatel positsioonidel. Telia Eestis tarneahelajuhina, Glamox grupis hankejuhina ja Leden Estonias tarneahelajuhina. Kõige südamelähedasemaks teemaks on saanud strateegiline hankejuhtimine ja kõik sellega seonduv.

Kerttily Golubeva  on hanke- ja tarneahela juhtimise ekspert ja entusiast, mentor ja koolitaja. Täiendavalt juhendanud üle 400 tudengi TalTechis, Tallinna Majanduskoolis ja Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Oma hariduse on saanud finantsjuhtimises ja organisatsioonikäitumist. Omandanud Londonis rahvusvaheliselt tunnustatud CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) kvalifikatsiooni ja täiendanud ennast Oxfordis ESG valdkonnas (Ettevõtte jätkusuutlikkuse programm). Töötanud rahvusvahelistes ettevõtetes ostu-, hanke- ja tarneahela juhtimise valdkonnas üle 20 aasta. Carlsberg Grupis, Baltikumi planeerimisjuhina, Ensto kontsernis ostuosakonna juhatajana ja Grupi hankejuhina, ostu- ja hankejuhina hulgikaubanduses rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkidega ja Elcoteqis insenerikeskuses materjali grupi koosseisus.

Merike Kivisild on rahvusvahelise kogemusega kinnisvara halduse ekspert. Hariduse on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis kinnisvara haldamise erialal. Lisaks läbinud Taanis rahvusvahelise „Suurkliendi halduse sertifitseerimise“ programmi. Omab kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutset ning talle on omistatud rahvusvaheline võtmekliendi juhtimise sertifikaat. Merike omab 10 aastast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonna erinevatel ametipositsioonidel – kinnisvarahaldur, sisepuhastuse teenindusjuht, rahvusvahelise suurkliendihaldur, võtmekliendi osakonna juht ja hetkel töötab Stell Eesti AS-is kinnisvarahalduse ärisuunajuhina. Ta on juhtinud rahvusvahelise (Eesti, Läti) Danske Banki teenuslepingut ning edukalt käivitanud ja juhib Microsofti teenuslepingut.