Heli Ann Jõesoo 500x500 (1)

Heli Ann Jõesoo

StellMeeskondHeli Ann Jõesoo

Töötervishoiu ja tööohutuse alase tegevuse eestvedaja ja koolituste läbiviija alates 2017. aastast.

Haridus

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, tervisedenduse eriala

Pädevused

Kogemus

2017 – …        Stell Eesti AS, töökeskkonnaspetsialist, ettevõtte töötajate ja klientide koolitamine, töökeskkonna ohutegurite hindamine Stelli klientide objektidel, objektipõhiste ohutegurite kaartide koostamine
2016 – 2017    Tallinna Heleni Kooli tervisenõukogu esinaine
2003 – 2016    erinevate ettevõtete töökeskkonnaspetsialist

Koolituskeeled: eesti