Margarita 500500

Margarita Kulbok

StellMeeskondMargarita Kulbok

Puhastusvaldkonna kogemus aastast 2016. Koolitaja ja juhendaja aastast 2018.

Haridus – Tallinna Ülikool, lõpetamata kõrgharidus

Pädevused

Valdkonna kogemus

2020 – … Stell Eesti AS, kvaliteedikontrolli spetsialist-juhendaja. Koolitamine, teenuse osutamise eelse puhastusobjekti ülevaatuse teostamine, tööjuhendite koostamine

2018-2020 Stell Eesti AS, puhastusteenindajate juhendaja
Puhastusteenindajate juhendamine objektidel, tagasisideraportite vormistamine

Koolituskeeled: eesti, vene, inglise