Soovitused kinnisvara korrashoiu valdkonna eestvedajatele

StellKasulikku lugemistUudisedSoovitused kinnisvara korrashoiu valdkonna eestvedajatele

Soovitused kinnisvara korrashoiu valdkonna eestvedajatele

Kinnisvara korrashoiu sektori areng ja spetsialistide koolitus on muutunud üha olulisemaks, eriti arvestades üldist majanduskeskkonda. Stelli tegevjuht Mikk Sillamaa on rõhutanud haritud spetsialistide leidmise väljakutseid selles valdkonnas.

Oleme oma koolitusprogramme täiustanud, et pakkuda ajakohaseid ja asjakohaseid koolitusi, mis vastavad kehtivatele valdkonna standarditele. Koolitustele täiendavalt pakume konsultatsioone kinnisvara keskkonna juhtimise teemadel, aidates kinnisvaraomanikel kui ka arendajatel mõista hoone heakorrateenuste, tehnilise hoolduse ja haldamise olulisust ning sealjuures tagada kuluefektiivsus ja keskkonnasäästlikkus.

Meie tegevjuht Mikk Sillamaa, vastas Kinnisvarauudised portaalile neljale küsimusele, analüüsides kinnisvarahalduse olukorda ja andis soovitusi nii arendajatele, klientidele kui kinnisvarahalduse töötajatele.

Millised väljakutsed ootavad kinnisvarahaldust ees aastal 2024 ja aastal 2025?

Kinnisvara korrashoiu sektori väljakutsed on seotud Eesti üldise majanduskeskkonnaga. Sellel aastal kindlasti on suurteks teguriteks kasvav tööpuudus, mis ilmselt jõuab 2024. aastal kõrgeimale tasemele, kõrged intressimäärad, mille tulemusel on suured kinnisvaraarendused lükatud edasi. Kui lisada juurde ka 2025. aasta perspektiivi, siis lisandub kindlasti kliimapoliitika ning sellega seotud maksude muudatused, aga ka geopoliitiline olukord, mis tekitab üldist ühiskonna ärevust ja ebakindlust. Siiski on sektoris tunda optimismi ja kindlasti ettevõtted mõtlevad hoolega, et kuidas on kohaneda muutlike oludega. Muutlikud olud loovad meie sektorile uusi võimalusi ja arendab sektorit tervikuna.

Kolm soovitust valdkonna töötajatele?

Esimene soovitus on pidev enesetäiendamine läbi erialaste täiendõppe programmide. Tänu valdkonna kiirele arengule ei piisa enam kunagi omandatud erialasest haridusest. Iga-aastane erialane täiendõpe on meie kiiresti muutuvas maailmas uus normaalsus.

Olles turul suurim kinnisvarakeskkonna juhtimise ettevõte, oleme loonud Stell Koolitus- ja Kompetentsikeskuse, mille läbi panustame valdkonna arengusse, tuues turule uusi ajakohaseid koolitusi.

Teiseks soovitan, tunne oma klienti ja parem oleks kui tunned oma kliendi klienti. Mõelge sellele, mida teie kliendid tegelikult vajavad. Läbi selle on lihtsam luua oma pakutava teenusega lisandväärtust tellijale.

Kolmandaks on oluline väärtustada iseennast ja oma tööd. Ole proaktiivne ja julge teha ettepanekuid tööprotsesside paremaks korraldamiseks või ärivõimaluste avamiseks. Ole avatud uutele ideedele ja uuendustele!

Kolm soovitust arendajatele?

Tänaseks on kõigile selge, et ESG põhimõtete järgmisest mööda vaadata enam ei saa. Antud põhimõtted aitavad ettevõtetel arvestada keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisalaste teguritega, mis aitab ettevõtetel olla vastavuses seadustega.

Läbi keskkonnateadlikkuse tõusu on rohesertifikaadid (LEED, BREEAM jt) muutumas järjest olulisemaks, mis loovad usaldusväärsust investoritele ja tarbijatele, milleta on keeruline konkurentsis püsida. Lisaks on trend sinna poole liikumas, kus pangad sätestavad riskimarginaalide tasemed kaasfinantseeringuks just rohesertifikaadi olemasolu järgi.

Viimase soovitus arendajale on kaasata kinnisvara korrashoiupartner ehitusprojekti ettevalmistavas faasis, mis aitab tulevikus hoone korrashoidmist ja juhtimist oluliselt tõhusamaks muuta ning hooldus- ja halduskulude pealt säästa.

Kolm soovitust klientidele?

Esimene soovitus on vaadata üle oma hoone energiakasutus ja tagada energiamärgise olemasolu. Vajadusel kaasake energiatõhususe valdkonna spetsialistid, kes teostavad energiasimulatsioone või energiatõhususe analüüse.

Teine soovitus on valida endale halduspartneriks ettevõte, kes kannab samu väärtuseid teie enda ettevõttega. Madalamast hinnast lähtuv koostöö ei ole reeglina jätkusuutlik.

Viimasena tooksin välja avatud suhtluse ja regulaarse tagasisidestamise olulisuse, mis tagab tulemusliku koostöö.

Artikkel on avaldatud Kinnisvarauudised portaalis 03.04.2024