Stell Koolitus- ja kompetentsikeskuse HAKA kvaliteedimärgise saaja

StellKasulikku lugemistUudisedStell Koolitus- ja kompetentsikeskuse HAKA kvaliteedimärgise saaja

Stell Koolitus-ja kompetentsikeskus on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) täienduskoolituse õppekavarühma koduteenindus kvaliteedi hindamise 2023.

Õppekavarühma kvaliteedi hindamine on täienduskoolitusasutuse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe ja õppealase arendustegevuse hindamine.

Meie koolitus-ja kompetentsikeskuse juhi Annika Uibo sõnul tuli esitada põhjalik eneseanalüüs, mis koosnes neljast hindamisvaldkonnast ja kaheteistkümnest kriteeriumist. Hindamise keskmes oli täienduskoolituse põhiprotsessid: õppekava ja õppekavaarendus, õppimine ja õpetamine, koolitajad ning ressursid ning nende vastavus:

Seejärel viis hindamiskomisjon meie esindajatega läbi intervjuu. Saadud info põhjal hindas komisjon õppe kvaliteedi vastavust hindamiskriteeriumitele ning koostas detailse hindamisaruande, mis sisaldas arengut toetavat tagasisidet koolitusasutusele ning ettepanekuid parendusteks.

Täiendkoolituse hindamisnõukogu otsustas, et oleme positiivselt läbinud kvaliteedihindamise koduteeninduse õppekavarühmas ning meile omistati kvaliteedimärk.

Kvaliteedimärk kinnitab, et Stell Eesti AS koduteeninduse õppekavarühmas pakutav õpe on aja- ja asjakohane ning õppijakeskne, koolitajad on eriala asjatundjad ning arendavad pidevalt ka oma õpetamisoskusi.